Γαλβανιζέ επιγραφές

  • γαλβανιζέ κουτιαστά
  • γαλβανιζέ κουτιαστά με πάτο
  • γαλβανιζέ κουτιαστά βαμμένα
  • γαλβανιζέ κρυφού φωτισμού